Betalning

Vi erbjuder kontant betalning eller swish.

Faktura erbjuds enbart efter överenskommelse och med max 10 dagars betalningsvillkor till privata kunder och företag (enskild firma/näringsverksamhet, handels- och kommanditbolag, ekonomisk eller ideell förening, liksom aktiebolag).

Krav på kreditprövning, förskottering, hel- eller delbetalning kontant kan villkoras vid varje och enskilt tillfälle.

Faktura med 30 dagars betalningsvillkor, erbjuds statliga myndigheter, regioner, och kommuner.

Försenad betalning debiteras 60 kr i påminnelseavgift liksom lagstadgad dröjsmålsränta.

Varje leverans debiteras utkörningsavgift (se länk).